ซีรี่ย์จีน The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ)

the-shadow-of-empress-wu

เรื่องย่อ เป็นหญิงที่ประวัติศาสตร์จีนต้องจารึกไว้ ในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว อย่างผู้ชายอกสามศอกยังต้องถอย เพราะนางคือผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นฮ่องเต้สตรีองค์แรกและองค์เดียวของจีน นางเกิดมาในสมัยที่ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ไม่มีสิทธิ์มีเสียงแต่บูเช็คเทียนกลับตาลปัตรมานำหน้า ทั้งยังหาความสำราญให้ตัวเองแบบที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าทำ ผู้คนก็เลยพูดถึงพระนางในแง่ลบ ว่าเป็นคนเลวร้ายมักมากในกามคุณมักใหญ่ใฝ่สูง อำมหิตโหดร้าย ฆ่าคนยังกับผักปลา แต่นางกลับปกครองแผ่นดินที่กว้างใหญ่และพลเมืองมากที่สุดในโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ The Shadow of Empress Wu (บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร) ออกอากาศวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 02.00 – 03.00 น.

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.1

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.2

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.3

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.4

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.5

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.6

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.7

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.8

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.9

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.10

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.11

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.12

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.13

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.14

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.15

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.16

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.17

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.18

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.19

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.20

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.21

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.22

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.23

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.24

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.25

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.26

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.27

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.28

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.29

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.30

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.31

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.32

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.33

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.34

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.35

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.36

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.37

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.38

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.39

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.40

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.41

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.42

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.43

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.44

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.45

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.46

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.47

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.48

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.49

The Shadow of Empress Wu บูเช็กเทียน จอมนางบัลลังก์มังกร พากย์ไทย Ep.50Write your comments here!