ซีรี่ย์จีน A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.1-54 (จบ)

8ดูซีรี่ย์จีน A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย

เรื่องย่อ ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากภาพยนตร์สตีเฟ่นเชาวปีพ. ศ. 2538 ซึ่งมีความสุขกับการบูชาต่อไปนี้เป็นเวลาหลายปีทำให้ได้รับผลสืบเนื่องที่สามมานานกว่ายี่สิบปีต่อมา ละครเรื่องนี้ช่วยให้หมวกที่ไม่มีหลักเกณฑ์เดียวกันนำพาวีรบุรุษที่เดินทางเป็นระยะเวลาและกล่อง Pandora’s ไปสู่เรื่องราวที่ไร้กาลเวลาของการเดินทางสู่ตะวันตก ในความเป็นจริงภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเจฟฟรีย์เลาซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนต์ด้วยเช่นกัน

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.1

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.2

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.3

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.4

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.5

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.6

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.7

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.8

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.9

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.10

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.11

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.12

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.13

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.14

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.15

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.16

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.17

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.18

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.19

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.20

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.21

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.22

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.23

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.24

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.25

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.26

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.27

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.28

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.29

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.30

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.31

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.32

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.33

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.34

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.35

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.36

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.37

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.38

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.39

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.40

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.41

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.42

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.43

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.44

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.45

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.46

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.47

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.48

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.49

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.50

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.51

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.52

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.53

A Chinese Odyssey Love of Eternity ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา พากย์ไทย Ep.54Write your comments here!